Giới thiệu Dinosoft

Dinosoft được thành lập bởi các chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dinosoft tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực nhận dạng giọng nói tiếng Việt, tổng hợp giọng nói và dịch máy. Các giải pháp của chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ và hiểu biết chuyên sâu trong các lĩnh vực ngôn ngữ, xử lý tín hiệu, âm thanh... mang lại cho khách hàng khả năng tự động hóa các công việc liên quan đến giọng nói. Để biết thêm thông tin về các giải pháp của chúng tôi, xin liên hệ:

Công ty cổ phần Dinosoft
info@dinosoft.vn

CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG KHẢ NĂNG TỰ ĐỘNG HÓA CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN GIỌNG NÓI.

Dino-Callbot

Dino-Callbot là một giải pháp được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói, tổng hợp giọng nói và xử lý Ngôn ngữ tự nhiên. Dino-Callbot hoạt động hoàn toàn tự động và có khả năng giao tiếp thông qua kênh đàm thoại.

Xem chi tiết

Tự động đánh giá cuộc gọi

Hệ thống có khả năng tự động đánh giá công việc hỗ trợ khách hàng theo các kịch bản nghiệp vụ. Phân tích hành vi của điện thoại viên: có thực hiện đúng các qui trình không, từ ngữ sử dụng có phù hợp không, có nói ngọng/nói lắp không, thấu cảm với khách hàng, cam kết thời gian xử lý...

Xem chi tiết

Hỗ trợ realtime

Nội dung đàm thoại sẽ được chuyển thành văn bản theo thời gian thực. Các yêu cầu của khách hàng sẽ được tự động nhận biết và gợi ý luồng nghiệp vụ cho việc xử lý tiếp theo. Hệ thống cũng giúp đánh giá nhanh tình trạng cuộc gọi để người trưởng ca có biện pháp can thiệp kịp thời.

Xem chi tiết

Chúng tôi chuyên sâu về các công nghệ liên quan đến giọng nói.

Công nghệ của chúng tôi giúp tương tác với khách hàng theo cách hoàn toàn mới: lấy khách hàng làm trung tâm và giúp cho khả năng tạo mọi tương tác với khách hàng trở nên hấp dẫn, sâu sắc và mang lại lợi nhuận. Chúng tôi cung cấp công nghệ và giải pháp giúp tăng cường khả năng tương tác của con người với nhau.
Công nghệ của chúng tôi giúp máy móc hiểu được lời nói của con người từ đó tạo ra khả năng tự động hoá các công việc liên quan đến giọng nói.