info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Speech to Text

Giải pháp nhận dạng giọng nói

Chúng tôi phát triển giải pháp nhận dạng giọng nói dựa trên thuật toán học sâu (Deep-learning AI algorithms), áp dụng nhiều công nghệ và hiểu biết chuyên sâu trong các lĩnh vực ngôn ngữ, xử lý tín hiệu, âm thanh... cho phép chuyển đổi nội dung thoại (âm thanh) thành dữ liệu văn bản với độ chính xác rất cao (trên 95%).

Icon
Áp dụng công nghệ AI

Chúng tôi chuyên sâu vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý giọng nói Tiếng Việt thành dữ liệu văn bản (text).

Icon
Độ chính xác cao

Cho phép nhận dạng nội dung tiếng Việt với độ chính xác cao, chúng tôi có tập dữ liệu lớn, cập nhật thường xuyên.

Icon
Ngôn ngữ vùng miền

Hệ thống tối ưu để nhận dạng được ngôn ngữ theo cả 3 miền (bắc, trung, nam) với độ chính xác cao.

Icon
Cập nhật thường xuyên

Dữ liệu của hệ thống được thường xuyên cập nhật các từ vựng mới nhất (các tên riêng, các từ ngoại lai, từ vựng mới xuất hiện...).

Icon
Có cơ chế giảm nhiễu

Hệ thống được trang bị cơ chế giảm nhiễu do đó có thể xử lý được cả trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

Icon
Hoạt động theo thời gian thực

Hệ thống có khả năng trả về kết quả với độ trễ cực thấp, cho phép áp dụng đối với trường hợp cần xử lý theo thời gian thực.

Icon
Hỗ trợ nhiều định dạng audio

Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng audio đầu vào, tạo điều kiện cho việc dễ dàng tích hợp với các hệ thống của khách hàng.

Icon
Dễ dàng tích hợp

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc mở dễ dàng tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua các hàm API.

Giải pháp giúp gì được cho bạn?

Các ứng dụng