info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Chính sách bảo mật

Dinosoft tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ từ Dinosoft cung cấp. Xin vui lòng đọc kỹ bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn:

1. Trường hợp bạn đăng ký tài khoản tại Dinosoft

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc... Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ tới bạn như gửi thông báo về những cập nhật mới trong dịch vụ hay gửi cho bạn những thông tin về các chương trình khuyến mại, các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, ngoài ra chúng tôi cam kết không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

2. Bằng việc sử dụng dịch vụ của Dinosoft

Bạn đồng ý với việc sử dụng các tập tin cookie, thông tin truy cập, hình ảnh để vận hành dịch vụ, chỉnh sửa thông tin và nội dung cá nhân; lưu trữ thông tin trên máy để bạn tiết kiệm thời gian bằng cách giảm thiểu sự rắc rối khi liên tục nhập các thông tin tương tự, để hiển thị nội dung cá nhân, hay để những thông tin quảng cáo phù hợp được lưu trữ và xuất hiện lại cho lần ghé thăm tiếp theo của bạn trên website.

3. Dinosoft cam kết không trao đổi hay mua bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, trừ nghĩa vụ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba về những vấn đề liên quan đến pháp luật, chẳng hạn như thực hiện theo một trát hầu tòa, hoặc quá trình pháp lý tương tự, khi cả hai cùng tin tưởng vào thiện ý, việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Dinosoft, bảo vệ sự an toàn của bạn và những người xung quanh, điều tra gian lận, hoặc trả lời những yêu cầu của chính phủ.

4. Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba những thông tin tổng hợp chung

Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba những thông tin tổng hợp chung. Những thông tin không xác định thuộc về cá nhân bạn.

5. Trường hợp bạn và Dinosoft cùng tham gia sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch một phần hoặc toàn bộ tài sản của hai bên

Chúng tôi sẽ thông báo trước khi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn và áp dụng một chính sách bảo mật khác.

6. Bảo mật

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc triển khai và duy trì bảo mật các sản phẩm/dịch vụ của Dinosoft về Thông tin cá nhân của Người dùng. Chúng tôi sử dụng các quy trình và chính sách tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo an toàn cho Thông tin cá nhân của Người dùng và ngăn chặn việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào như vậy. Mặc dù không thể cam kết bảo mật hoàn toàn trên mạng, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo an toàn cho Thông tin cá nhân Người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng, việc truy cập trái phép sẽ không bao giờ xảy ra.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Dinosoft có quyền thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập website của Chúng tôi thường xuyên, tại mục Chính sách bảo mật. Tất cả các thay đổi khác đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày “Sửa đổi lần cuối” đã nêu; và việc Bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm/dịch vụ của Dinosoft sau ngày Sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.