info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Auto translation

Giải pháp dịch tự động

Dịch tự động hay còn gọi là dịch máy (Machine translation) là một nhánh của xử lý ngôn ngữ tự nhiên thuộc phân ngành trí tuệ nhân tạo, nó là sự kết hợp giữa ngôn ngữ, dịch thuật và khoa học máy tính. Như tên gọi, dịch tự động thực hiện dịch một ngôn ngữ này (gọi là ngôn ngữ nguồn) sang một hoặc nhiều ngôn ngữ khác (gọi là ngôn ngữ đích) một cách tự động, không có sự can thiệp của con người trong quá trình dịch
HIện nay, chúng tôi đang phát triển thử nghiệm sản phẩm Auto Translation cho phép người dùng tự động chuyển ngữ từ tiếng Việt sang một số thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật.
Kết hợp với công nghệ Ear-machine người dùng chỉ cần nói nội dung tiếng Việt, hệ thống sẽ tự dộng dịch sang ngôn ngữ được chọn với độ chính xác cao.

Hình ảnh về Auto Translation