info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Điều khoản sử dụng

Bằng việc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ của Dinosoft, bạn đồng ý cam kết với các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là "Điều khoản sử dụng"). Dinosoft có quyền chỉnh sửa, cập nhật các quy định và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website của Dinosoft. Bạn nên thường xuyên kiểm tra, cập nhật lại những quy định trong Điều khoản sử dụng này để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ nhất.

1. Điều kiện sử dụng tài khoản

- Cung cấp địa chỉ email hợp lệ và các thông tin khác theo yêu cầu để hoàn thành quá trình đăng ký.
- Có trách nhiệm giữ tài khoản và mật khẩu của mình an toàn. Dinosoft không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại từ sự thiếu cẩn trọng của bạn trong việcbảo mật thông tin tài khoản.
- Nghiêm cấm truyền tải bất kỳ loại virus hoặc mã độc nào có tính chất phá hoại.
- Trong trường hợp bạn vi phạm quy định về dịch vụ cũng như hệ thống hỗ trợ dịch vụ, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập, sử dụng dịch vụ của bạn mà không cần thông báo.
- Vi phạm bất kỳ điều nào trong Điều khoản sử dụng tài khoản, Dinosoft sẽ dừng ngay lập tức các dịch vụ của bạn.

2. Điều kiện chung

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc thương mại của bạn như một giải pháp hỗ trợ trực tuyến. Dinosoft luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả thông tin bất kỳ mà bạn phát tán trực tuyến. Đồng ý với Thỏa Thuận này, đồng nghĩa với việc bạn nhận thức được những hạn chế nhất định đó của chúng. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với những điều sau đây:
- Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Dinosoft.
- Không được chuyển, nhượng, cấp phép hoặc bán lại dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ, trừ khi bạn là một đối tác ủy quyền của Dinosoft. Đối với trường hợp đối tác cùng kí "Cam kết hợp tác với Dinosoft” việc cho bên thứ ba không nằm trong cam kết sử dụng trái phép dịch vụ là vi phạm hợp đồng và bị nghiêm cấm.
- Nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa trong trường hợp (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; (ii) thay đổi trong thiết bị và mạng kết nối để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.
- Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bỏ nội dung và tài khoản có chứa nội dung mà chúng tôi thẩm định là trái pháp luật, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hay vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc trong các Điều khoản sử dụng.
- Với trường hợp sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác được mua, bán, truyền tải thông qua việc sử dụng Dinosoft hoặc các sản phẩm không thuộc sở hữu của Dinosoft, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay đảm bảo về chất lượng.
- Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Dinosoft không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng dịch vụ của Dinosoft.
- Lạm dụng bất kì hình thức bằng lời nói hoặc qua văn bản (bao gồm mối đe dọa về lạm dụng hoặc trả thù) đối với bất kỳ khách hàng, nhân viên, hội viên nào của Dinosoft sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

3. Giới hạn trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "hiện có" và "sẵn có", Dinosoft không đảm bảo bất kỳ điều kiện nào, dù diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Đảm bảo về tư cách, việc không xâm phạm, khả năng bán hoặc sự phù hợp đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào, liên quan đến tính sẵn có, tính chính xác, tính ổn định, thông tin hoặc nội dung của Dịch vụ.
- Bất kỳ sự bảo đảm bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ hoàn toàn thuộc rủi ro của bạn. Từ chối trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương gây ra bởi các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn như hiệu suất không như mong muốn, gặp lỗi, thiếu sót, gián đoạn, bị xóa bỏ, chậm trễ hoặc sai sót trong hoạt động hoặc quá trình truyền. Bị virus máy tính, suy yếu đường truyền, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép.
- Bất kỳ tài liệu tải về hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và thừa nhận những rủi ro này thuộc về bạn, và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại của hệ thống máy tính.
Không có lời khuyên hay thông tin, dù bằng lời nói hay văn bản từ Dinosoft hoặc thông qua bất kì hình thức dịch vụ nào của Dinosoft thể hiện việc đảm bảo cho những vấn đề xảy ra như đề cập trên trong điều khoản.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sẽ không xảy ra trường hợp Dinosoft và các chi nhánh, đại lý, giám đốc, cố vấn, nhân viên, hỗ trợ viên, đối tác sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai dù gián tiếp, trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt về việc bồi thường thiệt hại về (bao gồm cả thiệt hại về lợi nhuận, việc gián đoạn về sử dụng cũng như truyền dữ liệu và các vụ việc tương tự (thậm chí nếu vụ việc xảy ra, Dinosoft sẽ có quyền được thông báo về những tổn thất này). Bạn cũng đồng ý rằng không có trường hợp Dinosoft phải chịu trách nhiệm bồi thường vượt quá tổng số tiền dịch vụ hàng tháng. Đối với trường hợp dịch vụ được cung cấp miễn phí, Dinosoft sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn.

5. Chấm dứt Tài khoản

- Bạn có thể hủy hoặc kết thúc tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Đóng tài khoản có nghĩa là việc tiếp tục sử dụng dịch vụ với cùng với tài khoản và mật khẩu sẽ không còn hiệu lực.
- Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đơn phương kết thúc tài khoản của bạn. Dinosoft hoàn toàn không chịu trách nhiệm thanh toán cho việc kết thúc tài khoản trước hạn sử dụng.
- Dinosoft có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai với bất kỳ lý do, bất kỳ lúc nào.
- Không bị giới hạn bởi bất kì sự bồi thường nào, Dinosoft có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn vì lý do bạn vi phạm các quy định của điều khoản và điều kiện hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ cung cấp.

6. Bồi thường thiệt hại

Với việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bồi thường và không làm tổn hại nhân viên, giám đốc, đại lý và các bên thứ ba hay danh tiếng của Dinosoft, không gây bất kì tổn hại nào thông qua khiếu nại, tố tụng về tổn thất, chi phí, công nợ (bao gồm cả chi phí sử dụng và chi phí luật sư) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc kết nối hay sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn do bạn vi phạm các Điều khoản và chi phí khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn gửi, đăng, truyền phát khi sử dụng Dịch vụ.