info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Giải pháp Ear-machine

Chúng tôi phát triển sản phẩm Ear-machine dựa trên thuật toán học sâu (Deep-learning AI algorithms), áp dụng nhiều công nghệ và hiểu biết chuyên sâu trong các lĩnh vực ngôn ngữ, xử lý tín hiệu, âm thanh... Tích hợp với tổng đài chăm sóc khách hàng, Ear-machine giúp cho việc chăm sóc khách hàng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết:

  • Tự động chuyển nội dung thoại thành văn bản theo thời gian thực với độ chính xác rất cao
  • Tự động xác định ý định của câu hỏi qua đó tự động gợi ý nội dung câu trả lời
  • Tự động thực thi các qui trình nghiệp vụ theo các kịch bản đã được thiết kế trước
  • Tự động thống kê, phân loại theo các kịch bản nghiệp vụ
  • Tự động đánh giá chất lượng công tác chăm sóc khách hàng theo các tiêu chí: các dùng từ ngữ, tốc độ nói của điện thoại viên, phát âm chuẩn hay không, ngắt lời khách hàng...
  • Tự động đánh giá về mặt cảm xúc của khách hàng (vui/buồn, hài lòng/không hài lòng...)

Ear-machine mang tới khả năng tự động hóa các công việc ở tổng đài

Được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các hệ thống của khách hàng, Ear-machine cho phép tự động thực hiện các công việc theo luồng nghiệp vụ được thiết kế hoàn toàn thông qua giao tiếp bằng giọng nói.

Hỗ trợ theo thời gian thực
Hệ thống gợi ý câu trả lời dựa vào nội dung câu hỏi của khách hàng, qua đó giúp thực thi các nghiệp vụ một cách tự động.
Giúp quản lý chất lượng
Hệ thống tự động đo lường chất lượng việc trả lời khách hàng thông qua các tiêu chí đánh giá như trong score-card.


Bảo mật dữ liệu cả ở text và audio

Các dữ liệu được định nghĩa là "nhạy cảm" sẽ được định nghĩa theo nhu cầu của người dùng (số thẻ, số tài khoản...). Hệ thống sẽ masking dữ liệu này khi chuyển đổi thành text và xóa dữ liệu tương ứng trong audio.Hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt

Các dữ liệu thoại (audio) khi được chuyển đổi thành text sẽ có khả năng tìm kiếm và chia sẻ nội dung một cách linh hoạt.Gợi ý luồng nghiệp vụ từ nội dung thoại

Hệ thống có khả năng hiểu được nội dung thoại, qua đó gợi ý các luồng nghiệp vụ tương ứng. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với tổng đài chăm sóc khách hàng.