Geographic Information Systems - GIS

Advance GIS

Là một nền tảng cho phép xử lý toàn bộ các tác vụ có liên quan đến bản đồ theo mô hình tập trung trên server

Có khả năng quản trị, biên tập, thu thập thông, cập nhật, phân tích và khai thác bản đồ mọi lúc, mọi nơi từ trình duyệt Web hoặc từ ứng dụng di động

Hoàn toàn được thiết kế và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Dinosoft

Advance GIS cho phép tích hợp với các ứng dụng khác mà không phụ thuộc vào công nghệ sử dụng

Advance GIS cho phép xử lý toàn bộ các tác vụ có liên quan đến bản đồ

Nền tảng mở, dễ dàng tích hợp

Được thiết kế cho phép tích hợp với các ứng dụng khác mà không phụ thuộc vào công nghệ sử dụng.
Sẵn sàng cho việc ứng dụng Big data trong các bài toán xử lý lượng dữ liệu lớn phi cấu trúc.
Cung cấp bộ thư viện lập trình ứng dụng API cho phép tích hợp bản đồ và các chức năng GIS từ Advance GIS vào các phần mềm, hệ thống khác cũng như để phát triển các ứng dụng mở rộng trên nền Advance GIS.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung

Advance GIS cho phép tổ chức, lưu trữ dữ liệu tập trung.
Thông qua trình duyệt Web, người quản trị có thể thực hiện việc quản trị cơ sở dữ liệu không gian như: tổ chức dữ liệu thành các chủ đề, cấu hình lớp dữ liệu không gian, phân quyền truy cập và cập nhật các lớp dữ liệu không gian cho người sử dụng.

Nhập, kết xuất dữ liệu trên giao diện web

Từ bất kỳ đâu thông qua giao diện Web, tại một thời điểm, nhiều người dung có thể cùng thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống.
Hỗ trợ hầu hết các định dạng dữ liệu không gian đang được sử dụng phổ biến như: shapefile, geodatabase, excel…
Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ nhiều hệ toạ độ khách nhau như WGS-84, VN-2000…
Ánh xạ, chuyển đổi giữa các trường thông in giữa lớp dữ liệu nguồn và lớp dữ liệu đích.

Biên tập bản đồ chuyên đề trên giao diện web

Thông qua trình duyệt Web, Advance GIS cho phép nhiều người dùng có thể đồng thời tạo và biên tập nhiều bản đồ chuyên đề khác nhau.
Advance GIS hỗ trợ nhiều chế độ bản đồ nền khác nhau trong một bản đồ chuyên đề: vệ tinh, địa hình, hành chính… từ nhiều nguồn khác nhau: bản đồ nền trực tuyến (Google, Bing,OpenStreetMap…) hoặc bản đồ nền được tạo bằng ArcGis Server, WMS…)
Advance GIS hỗ trợ nhiều lớp bản đồ chuyên đề từ một lớp dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu theo các điều kiện do người dùng tự định nghĩa.
Advance GIS hỗ trợ nhiều chế độ trình bày lớp bản đồ chuyên đề: theo các giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính, theo khoảng giá trị, theo giá trị duy nhất hoặc theo mệnh đề điều kiện tự định nghĩa
Advance GIS hỗ trợ thư viện biểu tượng bản đồ phong phú, đáp ứng hầu hết nhu cầu trình bày bản đồ chuyên đề cho các lĩnh vực khác nhau.
Advance GIS hỗ trợ cập nhật dữ liệu thuộc tính đối tượng trực tiếp trên bản đồ hoặc từ bảng thông tin thuộc tính của lớp bản đồ. Người dùng có thể dùng chức năng tìm kiếm khác nhau từ cơ bản đến nâng cao để nhanh chóng xác định đối tượng bản đồ cần cập nhật.
Advance GIS hỗ trợ bộ công cụ dựng hình và hiệu chỉnh dữ liệu không gian tiêu chuẩn và nâng cao.

Cập nhật dữ liệu từ smartphone

Vị trí GPS, hình ảnh, video, audio và các thông tin khác của một lớp bản đồ có thể được thu thập, cập nhật trực tiếp từ hiện trường bằng smart phone hoặc máy tính bảng.

Advance GIS cho phép kết nối, đồng bộ nhiều lớp dữ liệu về ứng dụng di động được cài đặt trên smartphone hoặc máy tính bảng của người dùng, để có thể thực hiện tra cứu, thu thập và cập nhật thông tin đối tượng từ bất kỳ đâu.

Sử dụng bản đồ chuyên đề

Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web hoặc ứng dụng di động, người dùng có thể truy cập để duyệt, tìm và mở bản đồ chuyên đề mình muốn.

Advance GIS có nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ tối đa việc khai thác thông tin trên bản đồ: công cụ truy vấn thông tin đối tượng, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo thông tin thuộc tính, tìm kiếm đối tượng theo phạm vi và quan hệ không gian, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo mệnh đề SQL, các tính năng lọc nhanh đối tượng từ bảng thông tin thuộc tính…

Công cụ phân tích

Thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể thực hiện việc phân tích không gian trên bản đồ chuyên đề để đáp ứng các nhu cầu xử lý, phân tích và trích xuất nội dung từ bản đồ.

Advance GIS hỗ trợ nhiều công cụ phân tích khác nhau trên bản đồ như: bộ công cụ phân tích tổng hợp đối tượng theo khoảng cách, theo phạm vi không gian, bộ công cụ phân tích lân cận (gần nhất, vùng đệm…), bộ công cụ phân tích xử lý lơp dữ liệu (trộn, chồng xếp, giản lược đỉnh…), công cụ tạo lớp bản đồ nhiệt, công cụ phân tích trên mạng lưới (tìm nguồn, tìm đích, kiểm tra liên thông…).

Các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ GIS

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã có nhiều ứng dụng vào các ngành công nghiệp khác nhau, những tiến bộ của công nghệ GIS đã nâng cao đáng kể chất lượng và hiệu quả cho mỗi ngành nghề này. Hiện nay công nghệ GIS đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: tài nguyên môi trường, điện lực, hàng không, qui hoạch, cấp thoát nước, giao thông vận tải, viễn thông, bán lẻ...

Điện lực

Công nghệ GIS giúp ngành điện trong việc quản lý và vận hành hệ thống một cách hiệu quả và trực quan...

Tài nguyên môi trường

Công nghệ GIS ngày càng hữu dụng trong việc qui hoạch và quản lý tài nguyên, cảnh báo cháy rừng...

Giao thông vận tải

Công nghệ GIS giúp bản đồ giao thông thực trở nên trực quan hơn, việc quản lý và giám sát giao thông một cách hiệu quả...

Cấp thoát nước

Tài sản của hệ thống cấp thoát nước được quản lý một cách trực quan trên bản đồ số. Hệ thống giúp tính toán các chỉ tiêu về lưu lượng...

Qui hoạch

Công nghệ GIS giúp quản lý hiện trạng so với qui hoạch, phân tích tốc độ tăng trưởng đô thị và định hướng mở rộng quy hoạch...

Bán lẻ

Công nghệ GIS giúp lập kế hoạch sản xuất, phân phối, xác định khu vực khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng...

Nông nghiệp

Công nghệ GIS giúp tối ưu việc lập kế hoạch mùa vụ, gieo cấy, phun thuốc trừ sâu, bón phân, quản lý thủy lợi, thu hoạch...

Nhận xét của khách hàng