info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Geographic Information System

Advance GIS

Là một nền tảng cho phép xử lý toàn bộ các tác vụ có liên quan đến bản đồ theo mô hình tập trung trên server

Có khả năng quản trị, biên tập, thu thập thông, cập nhật, phân tích và khai thác bản đồ mọi lúc, mọi nơi từ trình duyệt Web hoặc từ ứng dụng di động
Hoàn toàn được thiết kế và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Dinosoft

Advance GIS cho phép tích hợp với các ứng dụng khác mà không phụ thuộc vào công nghệ sử dụng

Icon
Nền tảng mở, dễ dàng tích hợp

 • Được thiết kế cho phép tích hợp với các ứng dụng khác mà không phụ thuộc vào công nghệ sử dụng.
 • Sẵn sàng cho việc ứng dụng Big data trong các bài toán xử lý lượng dữ liệu lớn phi cấu trúc.
 • Cung cấp bộ thư viện lập trình ứng dụng API cho phép tích hợp bản đồ và các chức năng GIS từ Advance GIS vào các phần mềm, hệ thống khác cũng như để phát triển các ứng dụng mở rộng trên nền Advance GIS.

Icon
Lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung

 • Advance GIS cho phép tổ chức, lưu trữ dữ liệu tập trung.
 • Thông qua trình duyệt Web, người quản trị có thể thực hiện việc quản trị cơ sở dữ liệu không gian như: tổ chức dữ liệu thành các chủ đề, cấu hình lớp dữ liệu không gian, phân quyền truy cập và cập nhật các lớp dữ liệu không gian cho người sử dụng.

Icon
Nhập, kết xuất dữ liệu trên giao diện web

 • Từ bất kỳ đâu thông qua giao diện Web, tại một thời điểm, nhiều người dung có thể cùng thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống.
 • Hỗ trợ hầu hết các định dạng dữ liệu không gian đang được sử dụng phổ biến như: shapefile, geodatabase, excel…
 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ nhiều hệ toạ độ khách nhau như WGS-84, VN-2000…
 • Ánh xạ, chuyển đổi giữa các trường thông in giữa lớp dữ liệu nguồn và lớp dữ liệu đích.

Icon
Cập nhật dữ liệu từ smartphone

 • Vị trí GPS, hình ảnh, video, audio và các thông tin khác của một lớp bản đồ có thể được thu thập, cập nhật trực tiếp từ hiện trường bằng smart phone hoặc máy tính bảng.
 • Advance GIS cho phép kết nối, đồng bộ nhiều lớp dữ liệu về ứng dụng di động được cài đặt trên smartphone hoặc máy tính bảng của người dùng, để có thể thực hiện tra cứu, thu thập và cập nhật thông tin đối tượng từ bất kỳ đâu.

Icon
Sử dụng bản đồ chuyên đề

 • Từ bất kỳ đâu, thông qua trình duyệt Web hoặc ứng dụng di động, người dùng có thể truy cập để duyệt, tìm và mở bản đồ chuyên đề mình muốn.
 • Advance GIS có nhiều công cụ khác nhau để hỗ trợ tối đa việc khai thác thông tin trên bản đồ: công cụ truy vấn thông tin đối tượng, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo thông tin thuộc tính, tìm kiếm đối tượng theo phạm vi và quan hệ không gian, các công cụ tìm kiếm đối tượng theo mệnh đề SQL, các tính năng lọc nhanh đối tượng từ bảng thông tin thuộc tính…

Icon
Công cụ phân tích

 • Thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể thực hiện việc phân tích không gian trên bản đồ chuyên đề để đáp ứng các nhu cầu xử lý, phân tích và trích xuất nội dung từ bản đồ.
 • Advance GIS hỗ trợ nhiều công cụ phân tích khác nhau trên bản đồ như: bộ công cụ phân tích tổng hợp đối tượng theo khoảng cách, theo phạm vi không gian, bộ công cụ phân tích lân cận (gần nhất, vùng đệm…), bộ công cụ phân tích xử lý lơp dữ liệu (trộn, chồng xếp, giản lược đỉnh…), công cụ tạo lớp bản đồ nhiệt, công cụ phân tích trên mạng lưới (tìm nguồn, tìm đích, kiểm tra liên thông…).

Icon
Biên tập bản đồ chuyên đề trên giao diện web

 • Thông qua trình duyệt Web, Advance GIS cho phép nhiều người dùng có thể đồng thời tạo và biên tập nhiều bản đồ chuyên đề khác nhau.
 • Advance GIS hỗ trợ nhiều chế độ bản đồ nền khác nhau trong một bản đồ chuyên đề: vệ tinh, địa hình, hành chính… từ nhiều nguồn khác nhau: bản đồ nền trực tuyến (Google, Bing,OpenStreetMap…) hoặc bản đồ nền được tạo bằng ArcGis Server, WMS…)
 • Advance GIS hỗ trợ nhiều lớp bản đồ chuyên đề từ một lớp dữ liệu không gian trong cơ sở dữ liệu theo các điều kiện do người dùng tự định nghĩa.
 • Advance GIS hỗ trợ nhiều chế độ trình bày lớp bản đồ chuyên đề: theo các giá trị của một hoặc nhiều thuộc tính, theo khoảng giá trị, theo giá trị duy nhất hoặc theo mệnh đề điều kiện tự định nghĩa
 • Advance GIS hỗ trợ thư viện biểu tượng bản đồ phong phú, đáp ứng hầu hết nhu cầu trình bày bản đồ chuyên đề cho các lĩnh vực khác nhau.
 • Advance GIS hỗ trợ cập nhật dữ liệu thuộc tính đối tượng trực tiếp trên bản đồ hoặc từ bảng thông tin thuộc tính của lớp bản đồ. Người dùng có thể dùng chức năng tìm kiếm khác nhau từ cơ bản đến nâng cao để nhanh chóng xác định đối tượng bản đồ cần cập nhật.
 • Advance GIS hỗ trợ bộ công cụ dựng hình và hiệu chỉnh dữ liệu không gian tiêu chuẩn và nâng cao.

Advance GIS - 3D

Bản đồ 2D/3D

Bạn có bao giờ tự hỏi thế giới sẽ trông như thế nào nếu bạn có thể nhìn thấy nó ở chế độ 3D không? Nhờ công nghệ lập bản đồ 3D, giờ đây chúng tôi có khả năng làm được điều đó. Từ việc tạo mô hình chi tiết về các tòa nhà và địa hình đến lập bản đồ toàn bộ thành phố, giải pháp Advance GIS - 3D đã thay đổi cách chúng ta hiểu và tương tác với môi trường.

Chúng tôi áp dụng những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (AI) thay cho việc sử dụng các máy quét và cảm biến 3D đắt tiền và phức tạp, mang đến cho việc tiếp cận sử dụng bản đồ 3D một cách hợp lý.

Xem chi tiết

Advance GIS giúp gì được cho bạn?

Các ứng dụng của GIS

Testimonial

Nhận xét của khách hàng