info@dinosoft.vn +84 904 175 111

Geographic Information System

Dịch vụ chuyên sâu về GIS

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên sâu liên quan đến bản đồ, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu không gian, tích hợp hệ thống, thiết kế CSDL GIS, Geodatabase, thiết kế và cung cấp các dịch vụ bản đồ (WMS, WFS, WMTS) trên đám mây.

Tư vấn thành lập và thiết kế bản đồ chuyên đề

Chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống GIS với các bản đồ phục vụ phân tích, thống kê, báo cáo… với nội dung súc tích và trình bày đạt tiêu chuẩn cao nhất

  • Số hóa bản đồ, điều vẽ từ ảnh vệ tinh
  • Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu
  • Chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn hiện hành
  • Phân tích dữ liệu
  • Trình bày bản đồ chuyên đề với dữ liệu chuyên ngành
  • Trình bày bản đồ trên các hệ phần mềm như ESRI, Open-source GIS

Thu thập dữ liệu tại hiện trường thông qua thiết bị cầm tay

Thông qua ứng dụng chạy trên thiết bị cầm tay (máy tính bảng, điện thoại thông minh) cho phép thu thập dữ liệu hiện trường và cập nhật theo thời gian thực, tra cứu thông tin vận hành bảo dưỡng, lịch sử sự cố… của tài sản ngay ngoài thực địa.

Tích hợp hệ thống

Chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển và triển khai các hệ thống GIS mà còn có thể tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ khác của khách hàng. Hệ thống Advance GIS đã được thiết kế cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống bên ngoài của khách hàng thông qua các hàm API tiêu chuẩn.

  • Được thiết kế cho phép tích hợp với các ứng dụng khác mà không phụ thuộc vào công nghệ sử dụng
  • Sẵn sàng cho việc ứng dụng Big data trong các bài toán xử lý lượng dữ liệu lớn phi cấu trúc.
  • Cung cấp bộ thư viện lập trình ứng dụng API cho phép tích hợp bản đồ và các chức năng GIS từ Advance GIS vào các phần mềm, hệ thống khác cũng như để phát triển các ứng dụng mở rộng trên nền Advance GIS.

Testimonial

Nhận xét của khách hàng